Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).