Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  6 Ιουλίου  2017 και ώρα  20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).