Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  (Εθν. Αντίστασης 61).