Δήμος Πετρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (2019)


Σύμφωνα με την αρ. 7/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρούνται δωρεάν τα γήπεδα τένις στο Άλσος του Αγ. Δημητρίου για χρήση των δημοτών/κατοίκων του δήμου Πετρούπολης.

Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι η εξής:

Πρώτα θα πρέπει να εκδώσει Κάρτα Αθλουμένου, προσκομίζοντας στην Γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Καρδιολόγου ή Παθολόγου (για δυνατότητα συμμετοχής σε άθληση).

  2. Λογαριασμό ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ (φωτοτυπία), από τον οποίο θα προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας.

  3. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γεννήσεων (για όσους δεν έχουν ακόμα ταυτότητα).

  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης άθλησης και χρησιμοποίησης των εν λόγω εγκαταστάσεων, καλής χρήσης των γηπέδων και των λοιπών χώρων, τήρηση του ωραρίου παραχώρησης και συμμόρφωση στις υποδείξεις του προσωπικού.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (210 50 62 961), κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πρωί: Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 13.00

Απόγευμα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 15.00 – 20.00

Οι κάτοχοι της κάρτας μπορούν κατόπιν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ομίλου Αντισφαίρισης Πετρούπολης (210 50 58 886), ώστε με την Κάρτα Αθλουμένου να παραλαμβάνουν κωδικό αριθμό που παρέχει πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

  1. Η χρήση των γηπέδων τένις είναι απολύτως δωρεάν.

  2. Ο κάθε αθλούμενος μπορεί να χρησιμοποιεί τα γήπεδα δύο (2) φορές την εβδομάδα με ωριαία χρήση τους κάθε φορά και η οποία δεν θα είναι συνεχόμενη.

  3. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αγώνων τα γήπεδα δεν θα διατίθενται.

  4. Η όλη διαδικασία κράτησης γηπέδου για χρήση δημότη/κατοίκου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με δυνατότητα χρήσης των γηπέδων σε εβδομαδιαία βάση.

  5. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των γηπέδων για χρήση των ενδιαφερομένων δημοτών/κατοίκων είναι η εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή:

από 09:00 έως 15:00 με χρήση πέντε (5) γηπέδων

από 15:30 έως 20:30 με χρήση ενός (1) γηπέδου

από 21:00 έως 24:00 με χρήση τριών (3) γηπέδων

Σάββατο: από 16:00 έως 23:00 με χρήση πέντε (5) γηπέδων

Κυριακή: από 09:00 έως 23:00 με χρήση πέντε (5) γηπέδων