Δήμος Πετρούπολης

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από τις 09:30-14:00 διανομή ειδών του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» στους δικαιούχους του ΚΕΑ, στον χώρο της Αποθήκης τροφίμων (25ης Μαρτίου 168), για την οποία και θα ενημερωθούν από τον Δήμο Πετρούπολης.

Τα είδη θα διανεμηθούν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επίσημο έγγραφο πιστοποίησης του ΑΜΚΑ τους και την ταυτότητα τους.

Εάν για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας ή άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.

Τέλος, για την διευκόλυνσή τους, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν κάποιο μέσο για την μεταφορά των προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, στα τηλέφωνα 2105064076 και 23105064067.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)