Δήμος Πετρούπολης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα γίνει την 01.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 – 15:00, στον Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντιστάσεως 61), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης.