Δήμος Πετρούπολης

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),  η οποία θα γίνει την 1η/12/2023 και ώρα 09:30 – 10:30 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το αρχείο της Διακήρυξης.

 

Αρχεία:

Διακήρυξη.

Κτιριολογικό πρόγραμμα