Διαδικτυακές Συνοδευτικές Δράσεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Δράσεων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019, θα παρασχεθούν σε ωφελούμενα μέλη οικογενειών, συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με τη συνδρομή κοινωνικών επιστημόνων και συνεργατών στους Δήμους – Εταίρους της Σύμπραξής μας.

Σεβόμενοι, ωστόσο, τη δημόσια υγεία των συνανθρώπων μας, θα προσαρμόσουμε πολλές από τις συνοδευτικές μας δράσεις στα νέα μέτρα προφύλαξης και θα υλοποιήσουμε τα θεατρικά – πολιτιστικά εργαστήρια διαδικτυακά μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι.

Αντίστοιχες διαδικτυακές δράσεις θα παρασχεθούν από γυμναστή και από διατροφολόγο σε ενήλικες ωφελούμενους της Σύμπραξης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις παραπάνω δράσεις:

• Από τη σελίδα του ΑΣΔΑ στο fb
http://www.facebook.com/Κοινωνική-Σύμπραξη-Δυτικού-Τομέα-Αθ…

• Από το site του ΑΣΔΑ
https://teba.asda.gr/…/synodeytikes-dras…/WeeklyProgram.html

Διαδικτυακές Συνοδευτικές Δράσεις για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ