Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  18ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.