Ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση 86.000 ευρώ για έργα πυροπροστασίας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσουμε πως εγκρίθηκε η αίτηση που είχαμε καταθέσει για τη χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών.

Συγκεκριμένα, με σκοπό τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά από κατοικημένες περιοχές, κατόπιν συνεργασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με το τμήμα Προγραμματισμού, υποβλήθηκε αίτημα ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του «Πράσινου Ταμείου», με τίτλο: «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024». Ο φάκελος που κατατέθηκε ήταν πλήρης και εγκρίθηκε χρηματοδότηση έργων, ύψους 86.800 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ότι μπορεί για τη διαφύλαξη του πράσινου στην πόλη μας. Καλούμε και τους κατοίκους να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνοντας προληπτικά κάθε πρόσφορο μέτρο αντιπυρικής προστασίας. Επίσης, να ειδοποιούν έγκαιρα και την Πυροσβεστική (199) και την Πολιτική Προστασία του Δήμου (210 5021300), για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους.