Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υ.Ε.

Για συναλλαγές με την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας  του Δήμου μας, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις παρεχόμενες αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κ. Βάρναλη 76-78, 13232, Πετρούπολη 
Τηλέφωνο:  213 2024498

Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr 


 Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνών, Απαιτούμενα δικαιολογητικά:•  Αίτηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου •  Δελτίο Ταυτότητας•  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου•  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες•  Δήλωση απογραφής παιγνιομηχανημάτων, διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.•  Επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας.•  Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986…

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4479/2017, “Προσθήκη άρθρου 56Β στο Ν. 2725/1999”, η άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 εκδίδεται  από τον Δήμο. Συγκεκριμένα, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των σωματειακών αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) οι…

Κανονισμός λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων. Tο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.84/2019 πράξη του, προχώρησε στη συμπλήρωση-τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πετρούπολης (όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία κλήρωσης), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017. Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της απόφασης, πατώντας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας Ταχ.…

Παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές   Σε εφαρμογή του υπ' αριθμ. 77345/4502/6-9-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση (Ν.2946/2001 συνδυαστικά με την υπ. αριθ. 38110/2002 ΚΥΑ), καλείστε όπως απομακρύνετε μέχρι 28/2/2019 (καταληκτική ημερομηνία) κάθε είδους…

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Ο Δήμος Πετρούπολης σας ενημερώνει ότι για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου έτους 2019, η κατάθεση των αιτήσεων για τις άδειες των μικροπωλητών και οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες: Α/Α ΕΜΠOΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ (επί της οδού…

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ο Δήμος Πετρούπολης σας ενημερώνει ότι, λόγω της διεξαγωγής του β΄ γύρου των Δημοτικών Εκλογών 2019, η ΚΛΗΡΩΣΗ των ΘΕΣΕΩΝ για το ΠΑΝΗΓΥΡΙ της εορτής του Αγ. Πνεύματος, ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 9:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντιστάσεως 61) και όχι…