144/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 145/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ. 146/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 30-7-2008 ΕΩΣ 31-12-2009. 147/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ…

130/2011 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 40ΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 131/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 132/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 133/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3756/2009 134/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ…

 121/2011ΕΚΛΟΓΗ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ. 122/2011ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 123/2011ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. 124/2011ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Θ. ΠΕΤΡΑΣ. 125/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΑΡ. 20/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ΓΙΑ "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…

070/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2001 Π.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. 071/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ. 072/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 073/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ. 074/2011ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ…

  2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2011 069/2011ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2011