ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 3ου-6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

    Στη συνεδρΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους παρευρισκόμενους δημότες, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην απόφαση της Κυβέρνησης να συγχωνεύσει το 3ο με το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Δήλωσαν  ότι θα αγωνιστούν όλοι μαζί, θέτοντας για το σκοπό αυτό όλες τους τις δυνάμεις, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα των σχολείων, με την ανέγερση και λειτουργία του 11ου δημοτικού σχολείου, και την προαγωγή του 6ου Δημοτικού και θα προσβάλλουν την απόφαση της συγχώνευσης με κάθε νόμιμο τρόπο, για να μη στερήσουν από τα παιδιά τους το δικαίωμα στη μόρφωση.
    Δεν θα συναινέσουν σε σχολεία μεγαθήρια, με απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες, και σε υπεράριθμα τμήματα μαθητών, όπου ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και του δασκάλου καταργείται. Θα συνεχίσουν τον αγώνα ενημέρωσης όλου του λαού της Πετρούπολης, ώστε να δημιουργηθεί το τείχος εκείνο που θα αποτρέπει τέτοιου είδους αντιλαϊκές μεθοδεύσεις.
Θα ενώσουν τη φωνή τους με όλους όσους συμφωνούν στον αγώνα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και απαιτήσουν ξανά από την κυβέρνηση:
— Να αναστείλει οριστικά την απόφαση συγχωνεύσεων – καταργήσεων των σχολικών μονάδων και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη χρηματοδότησή τους, ώστε να εξασφαλίζονται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή με εποπτικά μέσα που να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες  ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
— Να προβεί σε μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να αντιστοιχούν 15 νήπια – προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α’ και Β’ τάξης και 20 μαθητές ανά δάσκαλο και καθηγητή στις υπόλοιπες τάξεις.