Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο του αρχείου της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση