Αναστολή λειτουργίας του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Πετρούπολης

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού για διάστημα 14 ημερών (από 15 Οκτωβρίου έως και 28 Οκτωβρίου 2020), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 864 / 15-10-2020 Απόφαση Δημάρχου.

Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται στα πλαίσια της αποφυγής διασποράς το ιού Covid-19 και της απόλυτης διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων, των παιδιών που φοιτούν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και των οικογενειών τους, καθώς εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα του ιού σε εργαζομένους της δομής.