Δήμος Πετρούπολης

Σας ανακοινώνουμε τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ στους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ για το έτος 2019-2020, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που πραγματοποιήθηκαν μέσω:

1. ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μπορείτε να δείτε:

α. την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ 2019-2020 

β. την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ 2019-2020 

Για τις επανεγγραφές θα ενημερωθείτε από σχετική ανάρτηση στους δημοτικούς παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ θα υποβάλλονται:

Από τις 22.07.2019 έως τις 26.07.2019, στο ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δήμου μας (Κρήτης 2, 2ος όροφος) και ΩΡΕΣ: 9:30 – 12:30.

Τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των των ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων και μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών, κα Νικολακοπούλου Χριστίνα, στο τηλέφωνο 210.50.64.079, από τις 8:00 έως τις 14:00.

2. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

Μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον σύνδεσμο: www.eetaa.gr

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων, από 13/7/2019 έως 17/7/2019 και μέχρι τις 24:00.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.