Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή του Αγίου Πνεύματος

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψη της επαναλειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου Πετρούπολης θα δεχθεί αιτήσεις για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την εορτή του Αγίου Πνεύματός από τις 7 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email:
katasthmata@petroupoli.gov.gr

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλειπή στοιχεία ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από:

– Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή Άδεια λαϊκής αγοράς ή Άδεια Πλανόδιου / Στάσιμου Εμπορίου.

– Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Πετρούπολης).

– Βεβαίωση καταλληλόλητας από το Υγειονομικό (για καντίνες, τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες κλπ.).

Σε περίπτωση έγκαιρης επαναλειτουργίας των εμποροπανηγύρεων θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία κλήρωσης των θέσεων.

Αρχεία:

Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη