Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2021 (ΑΔΑ: 9ΡΘ4ΩΞΣ-93Σ) ΑΠΟΦ. της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Σ.Α.94040 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ 26/1/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.