Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0009 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πετρούπολης ΩΓΖΠΩΞΣ-Ρ9Π  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020