Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45.  

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016” “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” - ΣΒΑΚ» με CPV: 71322500-6 και προεκτιμόμενη αμοιβή 64.549,33 € €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 76316. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται…

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 2, ΦΕΚ Β΄ 474/14-02-2018) και (άρθρο 2, ΦΕΚ Β΄ 2752/10-07-2018), ενεργοποιείται για δεύτερη φορά η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ειδικού βοηθήματος ΔΕΗ. Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών…

Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 5 μέχρι Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο, Εθν. Αντίστασης 61 - Τηλέφωνο 210 5061421. - Ωράριο για την υποβολή αιτήσεων: Τετάρτη 5 έως Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 9 με 1 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα και Τετάρτη 12 έως Τρίτη…

 Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024426)Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι περνάει μπροστά από το ακίνητο σας κεντρικός αγωγός ή αν υπάρχει ήδη αναμονή με το ακίνητο σας, (πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία στο 213 2024465).Σας ενημερώνουμε ότι κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης…

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 13 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.  

Η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Πετρούπολης έτους 2018 – 2019, θα ακολουθήσει την διαδικασία της πρόσκλησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση του Δήμου μας, ανάλογα με τις κενές θέσεις…