ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ! ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ! ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -14 και 15 Δεκεμβρίου 2018   Την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, ο Δήμος Πετρούπολης διοργανώνει διήμερο αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους άπορους συμπολίτες μας. Οι Κοινωνικές Δομές και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας προχωρούν για δεύτερη συνεχή χρονιά στην συγκεκριμένη προσπάθεια,…

Δείτε την πρόσκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 06 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.    

Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα από την πρόσκληση του Δήμου, για την εγγραφή των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από τη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και ενστάσεων (αρ. 192/2018 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου). Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να επικοινωνήσουν με τους παιδικούς σταθμούς που έχουν καταταχθεί την Παρασκευή 5/10/25018 και ώρα 8:00-12:00 π.μ.…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν: α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος. β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη. γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται: - Αίτηση του ενδιαφερομένου. Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α. απαιτείται: - Αίτηση του ενδιαφερομένου Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση. Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται τα τέκνα τα οποία έχουν αποκτηθεί, το έτος γεννήσεως τους και η οικογενειακή τους κατάσταση –έγγαμα ή άγαμα). Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με…

Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας & διαβατηρίου.  Δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας και διαβατηρίου , διότι η συγκεκριμένη διαδικασία έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.    

  Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου Αρχεία • Έντυπο αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης Για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού με φυσική παρουσία, απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας ή διπλώματος οδήγησης. Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Τα ανωτέρω…