Αγαπητοί επισκέπτες, Συνδημότες και Συνδημότισσες, Σας καλωσορίζω στην αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πετρούπολης! Η έναρξη λειτουργίας της εκσυγχρονισμένης, πιο εύχρηστης και λειτουργικής ιστοσελίδας του Δήμου μας είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για την αμεσότερη ενημέρωση, την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και για την βελτίωση της μεταξύ μας…

  Περιληπτική διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών και οργάνων για την συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και των αθλοτόπων. Αριθμός συστήματος 64053. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/10/2018 και ώρα 15:00μ.μ Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25/10/2018 και ώρα 12:00 Αρχεία: 1. Διακήρυξη 2. Μελέτη 3. ΔΗΛΩΣΗ…

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας του 10ου Δ.Σ. & του 10ου Νηπιαγωγείου, από τους πίνακες προσληπτέων - κατάταξης. Αρχεία: 1. Πίνακας Προσληπτέων. 2. Πίνακας Κατάταξης.  

Πετάξω ογκώδη αντικείμενα

28 Φεβρουαρίου 2018

Η υποβολή αιτήματος απαιτεί την σύνδεσή σας ως χρήστης επιπέδου Α, στην ιστοσελίδα μας.Πατείστε εδώ για να συνδεθείτε.Αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, πατείστε εδώ για να εγγραφείτε.

   Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε από την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης διαγωνισμός μίσθωσης κτηρίων για την στέγαση Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ ) για τον Δήμο μας.   Το σχέδιο της σχετικής Διακήρυξης Μ1/2018 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.2dype.gr.   Η απόφαση έγκρισης είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ Ψ1Ξ7469Η2Ξ-Α2Θ).   Για…

   Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ανακοινώνει ότι:   Στο Δημοτικό κατάστημα έχει αναρτηθεί η 5/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου για αλλαγή χρήσης των κτιρίων του “Βοτανικού Κήπου” σε χώρους Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Δραματικής Σχολής.   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να λάβουν γνώση της παραπάνω απόφασης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός…