Χορήγηση Αδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Διαδικτύου. Για την χορήγηση Άδειας Επιχείρησης Προσφοράς Διαδικτύου, απαιτείται η υποβολή αίτησης με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.   Αρχεία: Δικαιολογητικά  Αίτηση  

Βεβαίωση Εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. (Οδηγίες). Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4442/7-12-2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 καταργείται πλέον η χορήγηση της προέγκρισης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση με την χορήγηση Bεβαίωσης Εγκατάστασης. Η…

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η μεταβολή στοιχείων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με την  γνωστοποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 για τους εξής λόγους : Αλλαγή φορέα δραστηριότητας (ονόματος, επωνυμίας) εντός 10 ημερών από τη δήλωση στην Εφορία και μεταβολή στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή μέλους των…

Με τον ν.4368/2016 και την υπ' αρ. ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (ΦΕΚ908/2016 τ. Β΄) θεσπίζεται η   εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, καθώς και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης, οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενική…

O Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει σχετικά με την χορηγία ειδικού βοηθήματος επιδόματος σε κατοίκους, στους οποίους υπάρχει διακοπή στη σύνδεση ρεύματος λόγω οφειλών. Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος μπορεί να κατατεθεί αίτηση στην Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα…

Ο Δήμος μας συνεχίζει να στηρίζει ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις των αντιλαϊκών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ο Δήμος Πετρούπολης με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να απαλλάξει ή να μειώσει τα Δημοτικά Τέλη σε πέντε (5) ομάδες πληθυσμού: • Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών…

Η οικονομική κρίση που ωθεί στην περικοπή κοινωνικών και οικονομικών παροχών ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρία, βρίσκει αντίθετη την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, η οποία προσπαθεί και συνεχίζει τις διευκολύνσεις στα ΑμεΑ. Η πόλη μας οφείλει να είναι φιλική και προσβάσιμη για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των…

 Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024484 - 213 2024426) Για κατασκευή ή ανακατασκευή οδού (ασφαλτόστρωση) από το Δήμο απαιτούνται: Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία Σαφής διατύπωση θέσηςΗ αίτηση κατατίθεται  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.Στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία  αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί σε μελλοντική εργολαβία μέσω του Τεχνικού Προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 Ιουνίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και το Ληξιαρχείο, από την Τετάρτη  13/06/2018  θα λειτουργούν στο  νέο ισόγειο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη  91 – 93 ( έναντι πλατείας Ηρώ) . Τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:Δημοτολόγιο :   2105064090 – 091 – 092 – 093 – 094      Fax :  2105054708Ληξιαρχείο  :  2105064096 – 097  -098    …