082  Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος) & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της  οδού ΚΥΠΡΟΥ 19 &  ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ στην Πετρούπολη, στην επωνυμία ΛΕΔΑΚΗΣ Γ.- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. Ο.Ε. 
083  Ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1, στην επωνυμία ΛΑΔΙΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
084  Λήψη απόφασης για την εκ νέου εξέταση αιτήματος του κ. Μπάτζιου Δημητρίου για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.με.Α.) επί  της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμός 230 στη Πετρούπολη.