Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.