Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 16 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.