Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.