59

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 135 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΖΙΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

 60

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», επί των οδών ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 40 στη Πετρούπολη, στην επωνυμία Κ. ΜΠΑΤΣΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 61

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ. 217/2010 Πράξη της Δημαρχιακής επιτροπής  του Δήμου & εκ νέου χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 37 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 62

Λήψη απόφασης για την ανάκληση των αριθμ. 89/2011 & 90/2011 Πράξεων της Οικονομικής  Επιτροπής σχετικά με χορηγήσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ-
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 75 στη Πετρούπολη στο όνομα  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & «ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-(ΚΡΕΠΕΡΙ) ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 1  & ΣΟΥΛΙΟΥ στη Πετρούπολη στην επωνυμία Θ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω παρέλευσης της προθεσμίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 63

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση
             ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ-
             ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», επί της οδού ΣΚΡΑ 9 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΓΩΝΑ.

 64

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 82 στη Πετρούπολη, στην επωνυμία Ν. ΔΕΔΕΣ- Α. ΠΡΑΣΤΟΣ Ο.Ε.

 65

Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου της για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ», επί της οδού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 98 στη Πετρούπολη, στο όνομα ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

66  Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Γεωργίου Γεωργίου για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.) επί  της οδού Κυκλάδων αριθμός 38 στη Πετρούπολη.
 67 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Αναγνώστου Αναστασίας για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.) επί  της οδού Κύπρου αριθμός 6 στη Πετρούπολη.