Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.