Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πετρούπολης .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 21/8/2020 και λήγει την 25/8/2020 και ώρα 23:59.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, όσον αφορά την συμπλήρωση της Αίτησης, παρακαλούμε διαβάστε το Παράρτημα Ανακοίνωσης που θα βρείτε παρακάτω στα αρχεία.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aitisi@petroupoli.gov.gr).

Αρχεία:
Ολοκληρωμένη Ανακοίνωση
Παράρτημα Ανακοίνωσης
Αίτηση