Δείτε την πρόσκληση της 3ης Εκτακτικής  Συνεδρίασης έτους 2010.