Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής[user_id], που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 15 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.