Χορήγηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης για τη Δευτέρα 6-2-2023

Χορήγηση Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης για τη Δευτέρα 6-2-2023

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν από ΕΔΩ.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις και μόνο, στην περίπτωση δηλαδή που οι πολίτες δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα βεβαίωση, μπορούν να απευθύνονται με αίτημά τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης στο email: protokolo@petroupoli.gov.gr

Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email αποστολής της βεβαίωσης).

 

 

Αρχεία:

Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης