Ζωντανή μετάδοση της 2η Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (25.01.2023).

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 2η Έκτακτη Συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.