Ζωντανή μετάδοση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (07.12.2022).

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 15η Τακτική Συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.