ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των Τελικών Πινάκων μοριοδότησης, της ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 30325-6/07/2022, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Πλήρους απασχόλησης, Μερικής απασχόλησης και κατάσταση Απορριπτέων

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΏ