ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, Πρόσληψης και Απορριπτέων, Πλήρους και Μερικής απασχόλησης,  της ανακοίνωσης με αρ.πρωτ. 30325-6/07/2022, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΏ.