Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 15 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.