Πρόσκληση στην Ημερίδα «Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα»

Πρόσκληση στην Ημερίδα «Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα»

Ο Δήμος Πετρούπολης σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα», που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Δυτικής Αθήνας (ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020).

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου και ώρα 9 π.μ. στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου και διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 1ο: Καινοτόμες Δράσεις, Έρευνες και Υπηρεσίες Στήριξης της Καινοτόμου και Νεοφυούς Μικρο-επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Δυτική Αθήνα»
(ώρα έναρξης 9:00 π.μ.)

Ο Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Παρακολούθησης είναι ο ακόλουθος: https://youtu.be/FS6_QO5pT1M

ΜΕΡΟΣ 2ο: Αποτελέσματα Ερευνών Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Δυτική Αθήνα
(ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.)

Ο Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Παρακολούθησης είναι ο ακόλουθος: https://youtu.be/3TUQtUW9EFk