Απόφαση έγκρισης συμμετοχής στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος 2022.

Ενημερωθείτε από την απόφαση έγκρισης, για τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος 2022.

Αρχεία:

Απόφαση έγκρισης συμμετοχής στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος 2022.