Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών & εξυγίανση της ΔΗΚΕΠΕ
Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών & εξυγίανση της ΔΗΚΕΠΕ
Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, πιστή στη διαχρονική στάση της σχετικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ) και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετεί, προχώρησε από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της και συνεχίζει να προχωρά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δομών, δράσεων και εγκαταστάσεών της με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.
Σχετικά με τη διοικητική λειτουργία της Επιχείρησης και των αποφάσεων που λαμβάνονται, επισημαίνουμε ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι τιμοκατάλογοι πώλησης προϊόντων, καθώς και οι αναθέσεις συμβάσεων σε προμηθευτές, πραγματοποιούνται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, προβλέπεται ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο οικονομικός απολογισμός της Επιχείρησης, καθώς και ο ισολογισμός της, εγκρίνονται ετήσια, αφού προηγηθεί ενημέρωση σχετικά με το τρέχον δεκάμηνο στο τέλος του μηνός Οκτωβρίου, κατόπιν και σχετικού έλεγχου από ορκωτούς λογιστές, από το Δ.Σ. της Επιχείρησης και εν συνεχεία από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
Η εν λόγω αναβάθμιση της Δημοτικής Επιχείρησης και ειδικά του κυλικείου του “Ποικίλου” στα γήπεδα της Αγίας Τριάδας, αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματά του, ήτοι του μεικτού ποσού εσόδων (εν μέσω πανδημίας) ύψους 145.081,97€ για το έτος 2021, έναντι του αντίστοιχου ποσού των 83,814,47€ για το έτος 2019.
Η γενικότερη αναβάθμιση όλων των δράσεων (Θέατρο Πέτρας, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος, Αναψυκτήριο Ποικίλο κ.λ.π.) της Επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αποτυπώνεται στην αποδοχή από τους δημότες μας και κατ΄ επέκταση στα συνολικά οικονομικά στοιχεία, αφού τα έτη 2020 & 2021, έχουν θετικό πρόσημο σε όλες τις δομές, με αποτέλεσμα τη σταδιακή εξυγίανση της Επιχείρησης.
Επιπλέον, η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, εφαρμόζοντας την πάγια θέση της για τη στήριξη των εργαζομένων, προχώρησε στη μετατροπή δύο συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε Αορίστου χρόνου (αν και η μία εξ αυτών θα μπορούσε να έχει μετατραπεί από τον Μάρτιο του 2019) και στην απασχόληση δέκα ακόμη ατόμων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, μεριμνώντας παράλληλα για τη μη ύπαρξη οικονομικών οφειλών σε εργαζόμενους, προμηθευτές, συνεργάτες, εταιρείες παραγωγής κ.λ.π. και αναβαθμίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της Επιχείρησης.