Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.