Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Tετάρτη 02 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.