Νυκτερινός εκχιονισμός από τα συνεργεία του Δήμου. 

Νυκτερινός εκχιονισμός από τα συνεργεία του Δήμου.   

Ευχαριστούμε τους υπαλλήλους και τα συνεργεία του Δήμου Πετρούπολης που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της νύχτας για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης.