Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ενημέρωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 έως και τις 14:30, στο πλαίσιο των γενικότερων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή έναρξης πυρκαγιάς στο βουνό μας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με τις οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής το άναμμα των καντηλιών απαγορεύεται.