Ευχαριστήριο Μήνυμα στη Δημοτική Κίνηση Πετρούπολης «Ενεργοί Πολίτες» για τη συμμετοχή της στις Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης
Ευχαριστήριο Μήνυμα στη Δημοτική Κίνηση Πετρούπολης «Ενεργοί Πολίτες» για τη συμμετοχή της στις Δράσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πετρούπολης.
Το Κέντρο Κοινότητας και οι Κοινωνικές Δομές της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης ευχαριστούν από καρδιάς τη Δημοτική Κίνηση Πετρούπολης «Ενεργοί Πολίτες» για την άμεση ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή τους στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων μακράς διάρκειας, για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021.
Η σταθερή στήριξη σας προς τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί ακράδαντη απόδειξη της κοινωνικής σας ευαισθησίας και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον σας προς τους συνανθρώπους μας.