Δείτε την πρόσκληση της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  28ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.