Ζωντανή μετάδοση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου (20.10.2021).

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την 16η Τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την ώρα και την διάρκεια της συνεδρίασης του συμβουλίου.
Μετά την λήξη της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει ως αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση.