Ενημέρωση δημοτών σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι:

• Η Λαϊκή Αγορά του κέντρου της πόλης θα λειτουργεί στην οδό Κύπρου από την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 &
• Η Λαϊκή Αγορά της Άνω Πετρούπολης θα λειτουργεί στην οδό Υψηλάντου από την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.