Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.